«
Напълно пригодна за миене с неагресивен сапун.
Изсъхва напълно след 6 до 8 часа.
Съхранение: на сухо, хладно място, като се пази от замръзване и висока влажност.
Стъпка 1 - Преди прилагане, нанесете Primus Sabbia.
Стъпка 2 - Ако е необходимо, подгответе нюанса с FilidiSeta.
Стъпка 3 - Разбъркайте продукта, докато се хомогинезира.
Стъпка 4 - Нанасяйте продукта вертикално по стената, за да поддържате и създавате влакнестия ефект на FilidiSeta.
Стъпка 5 - Ако желаете, след няколко часа, на сухата стена нанесете втори слой, за да напревите ефекта по-пълен и равномерен, като запазите вертикалната посока на нанасяне и създаване на FilidiSeta върху стената.
Стъпка 6 - Оставете продукта да изсъхне.
Покривна морма
Опаковкиmq/ltLT. 5LT. 2,5LT. 1
Primus Sabbia Артикул 1031735 mq17,5 mq7 mq
Fili di Seta Артикул 20061050 mq25 mq10 mq
Формула
Опаковки LT. 5LT. 2,5LT. 1
Fili di Seta Артикул 2006F2250 ml125 ml50 ml
F362 ml31 ml12,4 ml
F420 ml10 ml4 ml
F57 ml3,5 ml1,4 ml
Не съдържа разтворители - Незапалима - Миеща се

Регулаторна информация
Граници на ЕО за ЛОС за този продукт (cat.A/I): 200 гр./л. (2010)
Максимално съдържание на ЛОС 40 гр./л.

Идентификация на опасностите
EUH208: Съдържа смес от: 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он, 2-метил-2h-изотиазол -3-он.
Може да предизвика алергична реакция.